Nyheter

18.01.2018

Våren och sommaren fotboll på konstgräsplan 04_05 - 06_11_2018

Kom ihåg att vårens 2018 fotboll turerna på Botniahallens konstgräsplan börjar i april.

Turerna gäller för perioden är 3.4.-31.5.2018.

Det går ännu att ansöka om turer för denna period då det forfarande finns lediga tider.

Information om ansökningarna för perioden 1.6.-30.11.2018 komme i februari-mars.
Denna info hittar man påä vår hemsida.

En del ändringar angående turerna kommer i juni och juli.