alasivujen_paakuvat_tapahtumanjarjestajille

Botniahallen och Vaasa Arena är utmärkta platser för storevenemang med tusentals, t.o.m. tiotusentals besökare.

I våra hallar har det arrangerats stormässor, konserter för tusentals åhörare samt stora festmöten och konferenser för riksomfattande föreningar, företag och organisationer – allt från massiva företagsevenemang till partimöten.

Trafikförbindelserna, hallarnas passer- och läktararrangemang, moderna och modifierbara lokaler och vår yrkeskunniga personal i kombination med vårt omfattande expertnätverk garanterar lyckade storevenemang.

Botniahallen är till sin totala yta Finlands största friidrotts-, boll- och allaktivitetshall. Hallen på totalt 16.000 kvadratmeter är utrustad med fyra snabba 400-metersbanor med Mondobeläggning, hopp- och kastplatser, en fullstor fotbollsplan med konstgräs/gummiflis (64 x 100 m) samt fasta åskådarläktare. Finlands Invalidförbund valde Botniahallen till årets motionscenter 1998. Hallen erbjuder dessutom konferensutrymmen, café/restaurang, gym, gymnastiksal, skräddarsydda program för arbetshälsa och andra tjänster samt varierande test- och fysioterapitjänster för idrottsutövare. I anslutning till hallen finns en uppvärmd konstgjordgräsplan.

Tekniska data

Yta: 16 000m2

Fri höjd: 20,5 m

Läktare och scen: Mobila läktar- och scenkonstruktioner

Konferensutrymmen: Olika konferens- och grupparbetsrum

Restaurang: Kafé och restaurang

Kapacitet: Platser för sammanlagt 6500 personer

Omklädningsrum: 10 stora och 2 små

Internet: Trådlös internetförbindelse

Övrigt: Idrottsklinik med fysioterapi- och testtjänster. Gym, gymnastiksal, bastu

Adress: Prostövägen 2, 65610 Korsholm.

Avstånd: 6 km från Vasa centrum.

Köranvisningar: Se kartan nedan.

Parkering: Botniahallen har ett eget parkeringsområde.

Kollektivtrafik: Buss nr 6 från Vasa centrum till Smedsby stannar nära Botniahallen. För närmare information och aktuella tidtabeller, se Vasa lokaltrafiks webbplats www.vaasanpaikallisliikenne.fi/

Historia:

 • färdigställdes år 1997
 • fast läktare och fyra stora omklädningsrum
 • utvidgning av restaurangen för 300 personer
 • uppvärmd konstgräsplan (FIFA 2Star) intill hallen år 2006

Tekniska data:

 • olja/biogasvärmepanna 1000 kW
 • våningsyta 16 000 m2, varav hallen 14 000 m2 (Finlands största)
 • volym 220 000 m3
 • fri höjd mitt i hallen 20,5 m

Bollplan med konstgjord gräsmatta:

 • Limonta konstgräsmatta 104×68 m
 • idrottsgrenar: fotboll (spelyta 100×64 m), amerikansk fotboll, boboll, spjut, diskus

Bollplan utan konstgrämatta:

 • asfalt med målad Plexipaveytbeläggning
 • 3 volleybollplaner
 • 16 badmintonplaner
 • futsalplan-inomhusfotbollsplan
 • inlinehockeyplan

Innebandyplan:

 • Grabo Sport Elite 6,0 mm matta (spelyta 20×40 m)
 • idrottsgrenar: innebandy, futsal, volleyboll, badminton

Löpbanor:

 • Mondo 14 mm matta, 4×400 m löpbanor med standard dimensionering
 • målraka 6x110m, vattengrav
 • idrottsgrenar: löpning, gång, inlineåkning, rullskidåkning, rullstolsåkning

Övriga friidrottsbanor:

 • Mondo 14 mm matta
 • längdhoppsplats
 • längdhoppsplats  på bollplan

Friidrottsbanor på banor:

 • Mondo 14 mm + 4 mm kontaktmatta
 • höjdhoppsområde
 • stavhoppsområde
 • kulstötningsområde
 • kastnät för diskus mot bollplan och mot kastpresenning
 • släggkastning mot kastpresenning
 • spjutkastningsplats mot bollplan
 • spjutkastningsplats mot kastpresenning

Övriga motionsutrymmen:

 • podium för gympa/kraftsport, Pulastic ytbeläggning
 • gym
 • testrum
 • uppvärmd konstgräsplan utomhus, Saltex FIFA 2 Star- sand/gummiflismatta 105×68 m, spelyta 102×64 m

Övriga utrymmen:

 • restaurang/kabinett för 300 personer
 • kabinett för 90 personer
 • kontorsutrymmen
 • lagerutrymmen
 • parkeringsområde för 700 bilar intill hallen