Jalkapalloleiri (Botniahalli) 10.-13.6.2019

Botniahallin jalkapalloleiri 10-13.6

Botniahallin jalkapalloleiri on laadukas ja monipuolinen valmennusleiri, joka on tarkoitettu 2006–2011 syntyneille tytöille ja pojille.
Leirin pääteema on jalkapalloharjoittelun monipuolisuus ja ohjelmassa onkin mm. lihashuoltoa, liikkuvuutta, voimaa, koordinaatiota ja ketteryyttä. Henkisestä kypsyydestä, ravinnon tärkeydestä ja urheilijaksi kasvamisesta puhutaan osana jalkapalloharjoittelua mm. luennon merkeissä. Jalkapallotaitojen harjoittelun lisäksi leirillä pelataan ja leikitään, sekä tutustutaan saman ikäisiin lapsiin. Leirin tavoitteena on myös opetella toimimaan ryhmässä, vahvistamaan yhteishenkeä ja sitä kautta nostaa lasten itsetuntoa.

Leiri sisältää ohjauksen lisäksi urheiljan lounaan Botniahallin ravintolassa. Välipala varataan mukaan kotoa. Valmennusleiri pidetään kaksikielisenä, luennot pidetään suomen kielellä. Leirin ajankohta on 10.6 –13.6.2019 klo 8.30–16.00. Varsinainen ohjelma alkaa klo 9.00 ja loppuu klo 15.30.

Valmennusleirin alustava päiväohjelma:

klo 9-10.30 Harjoitus
klo 11–12.00 Urheilijan lounas
klo 12.30–14.00 Harjoitus
klo 14.00–14.45 Välipala / Luento
klo 14.45–15.30 Iltapäiväleikit ja pelit
Klo 16.00 Päätös

Ilmoittautumisohjeet:
Hinta: 100€. Hintaan sisältyy leiritoiminta, päivittäinen lounas ja tilat. Ilmoittautuminen päättyy viikkoa ennen leiriä tai kun leiripaikat ovat myyty loppuun.

Tapahtuman järjestäjä: Vaasanseudun Areenat Kuntayhtymä (y-tunnus 1025565-6)
Henri Scheweleff p. 0401527749,

Lisätietoja: henri.scheweleff@vaasanseudunareenat.fi,
https://vaasanseudunareenat.fi

ILMOITTAUTUMISTA KOSKEVAT PERUMISEHDOT:
Ilmoittautuminen on sitova. Tilaus tulee peruuttaa kirjallisesti Vaasanseudun Areenat Kuntayhtymän sähköpostiosoitteeseen henri.scheweleff@vaasanseudunareenat.fi. Hyväksymme peruutuksen vain lääkärintodistusta vastaan.


Botniahallens fotbollsläger 10.6–13.6.2019

Botniahallens fotbollsläger är ett högklassigt och mångsidigt träningsläger avsett för flickor och pojkar födda 2006-2011.
Lägrets huvudtema är mångsidig fotbollsträning och på programmet står därför bl.a. muskelvård, rörlighet, styrka, koordination och smidighet. På lägret tas mental mognad, kostens betydelse och växande som idrottare upp som en del av fotbollsträningen bl.a. i form av föreläsningar. Utöver träning av fotbollsfärdigheterna spelar och leker man även på lägret och får bekanta sig med barn i samma ålder. Målet med lägret är även att lära barnen att verka i grupp, stärka samhörigheten och genom det förbättra barnens självkänsla.
Till lägret hör förutom handledning även idrottarens lunch i Botniahallens restaurang. Mellanmål tas med hemifrån.

Träningslägret är tvåspråkigt, föreläsningarna hålls på finska. Lägret pågår 10.6–13.6.2019 kl. 8.30–16.00. Det egentliga programmet börjar kl. 9.00 och slutar klockan 15.30.

Preliminärt dagsprogram:
kl. 9-10.30 Träning
kl. 11.00–12.00 Idrottarens lunch
kl. 12.30–14.00 Träning
kl. 14.00–14.45 Mellanmål/Föreläsning
kl. 14.45–15.30 Eftermidddagslekar och spel
kl. 16.00 Slut

Anvisningar för anmälan:
Pris: 100€. I priset ingår lägerverksamhet, daglig lunch och utrymmen. Anmälningstiden går ut en vecka innan lägret börjar eller när lägerplatserna är slutsålda.

Arrangör: Vasaregionens Arenor Samkommun (FO-nummer 1025565-6)
Henri Scheweleff tfn 0401527749.

Ytterligare information: henri.scheweleff@vaasanseudunareenat.fi
https://vaasanseudunareenat.fi

What we talk about