Reparationen och utvidgningen av Vasa Elektriska Arena går framåt…

02.04.2020

Den grundliga reparationen och utvidgningen av Vasa Elektriska Arena går framåt med att riva den gamla tävlingshallens tak.  Den här veckan är det meningen att komma så långt att det gamla taket har avlägsnats helt – visserligen kan den snåla vinden och snöfallet göra rivningsarbetet långsammare.  I stället för det gamla taket kommer ett platt tak att byggas.

Fasaden på utvidgningsdelen har byggts metodiskt under hela hösten och vintern. Inomhus syns detta i form av tre våningar, av vilka den översta utgörs av restauranglokaler.  Restaurangen är planerad för cirka 400 personer.  Antalet sittplatser i den nya tävlingshallen ökar med 800 platser och det slutliga antalet kommer att vara 5000 sittplatser. Den nya tävlingshallen tas i bruk i slutet av år 2020.