Ansökning av Botniahallens utegräsplan under våren 2019

21.02.2019

Ansökning av Botniahallens utegräsplan under våren (april – maj)2019 börjar. Sista ansökningsdag är 1.3.2019.

Mera information: botniainfo@vasaregionensarenor.fi

Botniahallen april-maj 2019