Ansökning av Elisa Stadions fasta turer för våren 2020 har börjat!

20.12.2019

Ansökningen är för tiden: 16.3.-31.5.2020

Ansökningstiden slutar 13.1.2020

Ansökningsblankett: Elisa.våren2020

Ansökningsblanketten lämnas in till ishallens info: info@vasaregionensarenor.fi eller till adressen: Vasa Elektriska Arena, Paralellvägen 1, 65350 Vasa.