Ansökning av Elisa Stadions fasta turer för våren 2021 har börjat!

19.12.2020

Ansökningen är för tiden: 15.3.-31.5.2021

Ansökningstiden slutar 15.1.2021

Ansökningsblankett: Elisa.våren2021

Ansökningsblanketten lämnas in till ishallens info: info@vasaregionensarenor.fi eller till adressen: Vasa Elektriska Arena, Paralellvägen 1, 65350 Vasa.