Ansökning av Elisa Stadions fasta turer för våren 2022 har börjat!

17.12.2021

Ansökningen är för tiden: 14.3.-31.5.2022

Det planerade bytet av konstgräset kan inverka på vårens turer.

Ansökningstiden slutar 14.1.2022

Ansökningsblankett: Elisa.våren2022

Ansökningsblanketten lämnas in till ishallens info: info@vasaregionensarenor.fi eller till adressen: Vasa Elektriska Arena, Paralellvägen 1, 65350 Vasa.