Ansökning av vårens isturer börjar

20.01.2020

Ansökningstid: 30.3.-31.5.2020

Sista ansökningsdag: 31.1.2020

Blanketten: Arena.våren2020

Blanketten returneras till ishallens info eller info@vasaregionensarenor.fi