Ansökningen av Botniahallens och Lemonsoft Stadionens utekonstgrästurer för sommaren/hösten 2023 har börjat!

14.02.2023

Lemonsoft Stadion

Ansökningen är för tiden: 1.6.-30.10.2023

Ansökningstiden slutar 28.2.2023

Ansökningsblankett:Lemonsoft.sommar-höst2023

Ansökningsblanketten lämnas in till Vasa Elektriska Arenas info: info@vasaregionensarenor.fi eller till adressen: Vasa Elektriska Arena, Paralellvägen 1, 65350 Vasa.

Botniahallen

Ansökningen är för tiden:

5.4-31.5.2023

1.6.-30.9.2023

Ansökningstiden slutar 28.2.2023

Ansökningsblankett Vasa föreningar : Ansöknings blankett  Uteplan April-Maj 2023

Ansöknings blankett  Uteplan Juni- Juli 2023

Ansökningsblanketten lämnas in till Botniahallens info: botniainfo@vasaregionensarenor.fi eller till adressen: Botniahallen, Prostövägen 2, 65610 Korsholm

Korsholms föreningar : Plankett