Ansökningen av Elisa Stadions sommer/höst 2022 turer börjar!

28.03.2022

Ansökningen är för tiden: 13.6.-31.10.2022

Ansökningstiden slutar 8.4.2022

Ansökningsblankett: Elisa.sommar-höst2022

Ansökningsblanketten lämnas in till ishallens info: info@vasaregionensarenor.fi eller till adressen: Vasa Elektriska Arena, Paralellvägen 1, 65350 Vasa.