Arrangemang för Vasa Elektriska Arena år 2020

20.02.2020

Grundreparationen och utvidgningen av Vasa Elektriska Arenas tävlingshall orsakar även år 2020 undantagsarrangemang, samt förändringar i de normala öppethållningstiderna.

Tävlingshallen kommer att stängas direkt efter att den sista Liga-matchen spelats, vare sig det är frågan om sista matchen i grundserien, eller sista playoff-matchen.

Träningshallarna 1&2 hålls öppna tills säsongen för fasta turer slutar (29.3.2020).

Träningshallen 3 hålls öppen till början av juni och vid behov även på helgerna.

Angående passagearrangemang informeras senare.

Orsaken till stängningen av träningshallarna 1&2 efter 29.3.2020 är fastightetstekniken, som går genom tävlingshallen och förnyas under renoveringen (bl.a. el, luftkonditionering, värme, brandalarmssystem).

Alla lager- vässnings- och torkrum som finns i förrådsgången, samt i träningshallarna 1&2 skall tömmas på alla grejer, även egna konstruktioner måste tas bort. Senast 29.3.2020 skall alla utrymmen vara tömda samt nycklarna returnerade. Efter detta stängs dessa utrymmen.

Orsaken till stängningen är säkerhet. Ventilationsmaskinrummet ovanför A-gången (3.vån) kommer att tas bort och nedmonteringen av tävlingshallens tak och byggandet av nytt kommer att orsaka lyftning av tunga lass vid skarvpunkten av tävlingshallen och träningshallarna.

Tävlingshallen tas i bruk i månadsskiftet september-oktober 2020.

Öppningstidpunkten för träningshallarna för höstsäsongen 2020 bekräftas senare.

Arenorna kan inte erbjuda tillfälliga lager-, tork-, vässnings- eller omklädningsutrymmen.