Botniahallen

Till sin totala yta är Botniahallen Finlands största allaktivitetshall och den erbjuder möjligheter att ordna olika sorters storevenemang. Botniahallen kan förvandlas till en konsertarena, till ett mässcentrum eller till ett ställe att hålla konferenser på.

Vår yrkeskunniga personal betjänar kunder i alla ärenden vid arrangerandet av evenemang.

Förfrågningar och bokningar: sales@vaasanseudunareenat.fi

Bild: yrittäjägaala 2016

Ta kontakt och fråga mera:

Pia Reini
Försäljnings- och marknadsföringschef
Tel. 040 4845 222

Michael Lyyski
Direktör
Tel. 050 091 9949

sales@vasaregionensarenor.fi