Botniahallen

Till sin totala yta är Botniahallen Finlands största allaktivitetshall och den erbjuder möjligheter att ordna olika sorters storevenemang. Botniahallen kan förvandlas till en konsertarena, till ett mässcentrum eller till ett ställe att hålla konferenser på.

Vår yrkeskunniga personal betjänar kunder i alla ärenden vid arrangerandet av evenemang.

Förfrågningar och bokningar: sales@vaasanseudunareenat.fi

Bild: yrittäjägaala 2016

Vad vi pratar om