Priser

Engångsavgift för vuxna: 4,10 € vardagar före kl. 16.00

Engångsavgift för vuxna: 6,20 € vardagar efter kl. 16, lör–sön och vardagshelger

Engångsavgift för barn (4-17 år): 3,10 €

Engångsavgift för seniorer: 3,10 €

Motionsgrupper 6,20 €

Motionsgrupper för seniorer 3,60 €

Seriekort:

Kort för vuxna 18 gånger (inkl grupptimmar) 72,00 €

Barn/pensionärer 18x kort (inkl grupptimmar) 41,00 €.

 

Vad vi pratar om