Priser 2022

botnia-halli-hinnasto-2022-sv

Engångsavgift för vuxna: 4,30 € vardagar före kl. 16.00

Engångsavgift för vuxna: 6,60 € vardagar efter kl. 16, lör–sön och vardagshelger

Engångsavgift för barn (4-17 år): 3,30 €

Engångsavgift för seniorer: 3,30 €

Motionsgrupper 6,60 €

Motionsgrupper för seniorer 3,80 €

Seriekort:

Kort för vuxna 18 gånger (inkl grupptimmar) 75,00 €

Barn/pensionärer 18x kort (inkl grupptimmar) 43,00 €.

 

Seriekortet är i kraft ett år från inköpsdagen.

 

För att ladda om och ersätta ett förlorat seriekort debiterar vi 20€, vänligen ta väl hand om ditt kort.

Ny laddning av kortet sker inom 5 dagar.

 

 

 

 

Vad vi pratar om