Priser

Engångsavgift för vuxna: 4 € vardagar före kl. 16.00

Engångsavgift för vuxna: 6 € vardagar efter kl. 16, lör–sön och vardagshelger

Engångsavgift för barn (under 18 år): 3 €

Engångsavgift för seniorer: 3 €

Motionsgrupper 6 €

Motionsgrupper för seniorer 3,50 €

Seriekort:

Kort för vuxna 18 gånger (inkl grupptimmar) 70,00 €

Barn/pensionärer 18x kort (inkl grupptimmar) 40,00 €.

Prislista BH 2019

Vad vi pratar om