Botniahallens fotbolls fasta turer 2021-2022

29.06.2021

På tisdagar kl. 21:00-22:30 är 2/3 av folbollsplanen ledig, förfrågningar till .botniainfo@vasaregionensarenor.fi

 

 

Fotbolls fasta turer 2021-2022 ansökningstiden avslutar den 23.7.2021 kl 16. Ansökningsblanketten lämnas in till Botniahallens e-post botniainfo@vasaregionensarenor.fi eller till adressen Prostövägen 2, 65610 Korsholm  Läs gärna bilaga innan blanketten fyllas, tack .

Bilaga

Ansöknings blankett vinter+våren 2021_2022

Bokningsvillkor.swe__BH_VA_ES