Botniahallens takreparation börjar i maj 2023  

13.03.2023

Botniahallens takreparation börjar i maj 2023  

Enligt beräkningarna börjar Botniahallens takreparation i maj och blir färdig i slutet av oktober 2023.  I hallen kommer användningsbegränsningar på grund av arbetena att förekomma i utrymmena från fall till fall och vi förbehåller oss rätten att annullera turer i fråga om alla bokningar som gjorts för den ifrågavarande tidsperioden.  

Vi informerar om projektets framskridande och eventuella ändringar på vår hemsida.