Coronabegränsningar i Botniahallen!

18.12.2020

Österbottens coronasamordningsgrupps rekommendation är att privata tillställningar med över 10 personer inte ska ordnas. Detta gäller alla kommuner i Vasa sjukvårdsdistrikts område. Beslutet är i kraft till 17.01.2021.

 Coronabegränsningar i Botniahallen

Vi vill trygga kundernas säkerhet samt träningsmöjligheten för barn och ungdomar genom följande åtgärder från och med måndag 28.12.2020.

Vi tar i bruk gällande alla utrymmen som används i Botniahallen förhandsreserveringar och begränsningar av kundantalet.  

Från och med måndag 21.12.2020 mellan kl. 16.00 och 22.00 ska alla våra kunder som tränar i Botniahallen ha en på förhand gjord reservering, som följer den utrymmesspecifika personantalsbegränsningen på 10 personer.  Reserveringarna ska göras på förhand i Botniahallens info.

Lediga utrymmen efter kl 16:00 kan enbart bokas av föreningar/grupper vars verksamhet riktar sig till personer i åldern 20 år och yngre, samt av vuxna tävlings/elitidrottare enligt klassificering av olympiska kommitten.

I Botniahallen kan man träna utan reservering mellan kl. 7.00 och 16.00, dock så att man måste avlägsna sig från hallen före kl. 16.00.

Vi iakttar rekommendationen om munskydd, så att alla som är över 13 år ska ha munskydd i hallens inneutrymmen. I träningssituationen behöver mask inte användas.  I träningssituationen ska dock säkerhetsavstånd iakttas.

Läktaren är stängd, förutom idrottare får endast nödvändiga personer komma in i hallen.

Utöver dessa nya anvisningar följer vi övriga tidigare givna allmänna och grenspecifika coronaanvisningar.

Dessa anvisningar är i kraft tillsvidare, vi informerar om förändringar på våra webbsidor.

Mera information: botniainfo@vasaregionensarenor.fi

Vasaregionens Arenor samkommun