Coronarekommendationer inom Vasa sjukvårdsdistrikt från och med 31.1.2022

31.01.2022

Coronarekommendationer inom Vasa sjukvårdsdistrikt från och med 31.1.2022

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har 31.1.2022 fattat ett beslut som upphäver restriktionsbeslutet, som meddelades 19.1.2022 med stöd av 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar och som gällde stängning av vissa kund- och deltagarutrymmen i kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt, se länk Coronarekommendationer 19.1.2022 , och vi återgår till åtgärderna i enlighet med 58 d §.

Beslutet träder i kraft omedelbart.

Läs mera: Coronarekommendationer 31.1.2022

Botniahallen: botniainfo@vasaregionensarenor.fi

Elisa Stadion/ Vasa Elektriska Arena: info@vasaregionensarenor.fi