Coronarestriktioner i Vasaregionens Arenors utrymmen 7.1.2022-31.1.2022

06.01.2022

5.1.2022

Coronabegränsningar i Vasaregionens Arenors utrymmen 7.1.2022–31.1.2022 

Regionförvaltningsverket har beslutat om begränsningar för Österbottens välfärdsområde.  Enligt beslutet som baserar sig på paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar kan aktören välja tillvägagångssätt för att uppfylla skyldigheterna. 

I Vasaregionens Arenor är åtgärderna som tas i bruk specifika för de enskilda hallarna för att vi bäst ska kunna säkerställa att våra kunder kan träna hälsosäkert.  Bekanta dig med åtgärderna i anvisningarna för de olika hallarna.  

Anvisningarna gäller till 31.1.2022 och vi informerar om eventuella förändringar på våra webbsidor.

Mera information:

Botniahallen       botniainfo@vaasanseudunareenat.fi

Vasa Elektriska Arena och Elisa Stadion    info@vaasanseudunareenat.fi

Vasaregionens Arenor samkommun

 

Ohjeistus jäähallin käyttäjille 1-2022

Corona regler Botniahallen 7.1.2022