Coronauppdatering 21.4.2021

21.04.2021

De tidigare rekommendationerna (munskydd, säkerhetsavstånd, distansarbete) fortsätter till 30.4, men i tillägg till dem utfärdas 20.4.2021 följande starka rekommendationer beroende på situationen i området:
  1. Inom barns och ungdomars hobbyverksamhet (under 20-åringar) avvecklas rekommendationerna och det är fritt för den här gruppen att utöva idrott och andra hobbyer enligt normal praxis.
  2. Spel- och matchverksamhet tillåts till 30.4 endast om den sker inom sjukvårdsdistriktets område.
Vasaregionens Arenor upphäver begränsningen gällande individbesökare på kvällar efter kl. 16.00 från och med 26.4.2021.
Botniahallen har på grund av covid-19 haft en begränsning, genom vilken man har velat möjliggöra barns och ungdomars samt elitidrottares träningsmöjligheter på kvällarna.  När tävlingsidrottarna och de fasta turerna så småningom flyttar till uteplanerna, kan vi igen möjliggöra enskilda besökares användning av utrymmena.  Därför tas friidrottarnas och övriga föreningars privata ban- och salbokningar bort 26.4.2021.
Kolla Botniahallens öppettider.