Coronauppdatering 26.2.2021

26.02.2021

Österbottens coronasamordningsgrupp samlades 25.2.2021 för att gå igenom rekommendationerna om begränsningar på vårt område.

Vasaregionens Arenors utrymmen påverkas av de nya rekommendationerna enligt följande:

Den tidigare begränsningen om högst 10 personer vid privata sammankomster är i fortsättningen 6 personer.  Rekommendationen träder i kraft i Arenornas utrymmen från och med måndag 1.3 och gäller till och med 31.3 (detta gäller alla privata sammankomster: ute och inne).  

  

  • Rekommendationen om begränsning av hobbyverksamhet för personer över 12 år träder tillsvidare inte i kraft i Vasaregionens Arenor.
  • De som tränar enligt olympiska kommitténs elitidrottskriterier för över 20-åringar fortsätter såsom tidigare.
  • Avbrottet i gruppverksamhet inomhus för vuxna (över 20 år) fortsätter till och med 31.3.
  • Delning av utrymmen för grupper med 6 personer och beaktande av tillräckliga säkerhetsavstånd är möjlig såsom tidigare med grupper på 10 personer.

Föreningar som har en fast tur har på grund av begränsningsrekommendationen rätt att inhibera sin fasta tur på förhand genom att meddela infon.  Inhiberingsrätten gäller tiden mellan 1.3 och 31.3.2021.  Om anmälan gjorts på förhand om att turer inte används, faktureras kunderna inte för turer under den här tiden.