Coronauppdatering 30.10.2020

30.10.2020

Österbottens coronasamordningsgrupp har idag hållit ett möte om bl.a. fritidsverksamhet (men dokumenten publiceras först efter mötet som hålls tisdag 3.11).  Således fortsätter samlingsbegränsningen om 10 personer till tisdag 3.11, varefter läget igen uppdateras.

I alla bokningar är träningsgruppernas (inkluderar spelarna och lagets alla funktionärer) maximala personantal 10 per utrymme.

Vi informerar om fortsättningen under tisdag 3.11.