Coronauppdatering 9.10.2020

09.10.2020

Coronauppdatering 9.10.2020

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 deltagare som ordnas inomhus eller utomhus i kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Beslutet är i kraft under tiden 12.10—31.10.2020.  Det här beslutet upphäver för Vasa sjukvårdsdistrikts del regionförvaltningsverkets beslut som meddelades 22.9.2020.

Regionförvaltningsverkets föreskrifter om begränsning av offentliga tillställningar gäller inte sedvanlig verksamhet i simhallar och andra idrottslokaler.  Begränsningarna gäller dock tillställningar och evenemang som eventuellt ordnas i idrottslokaler.

Det maximala antalet personer i träningsgrupper (inkluderar spelare och lagets alla funktionärer) är 20 personer.