Elisa Stadions sommar-höst 2020

23.03.2020

Ansökningen är för tiden: 1.6.-31.10.2020

Ansökningstiden slutar 5.4.2020

Ansökningsblankett: Elisa.sommar-höst2020

Ansökningsblanketten lämnas in till ishallens infoinfo@vasaregionensarenor.fi eller till adressen: Vasa Elektriska Arena, Paralellvägen 1, 65350 Vasa.