Gamla träläktaren på Elisa Stadion

06.04.2022

Hela den gamla träläktaren på Elisa Stadion ges användningsförbud som gäller tills vidare. En konditionskartläggning av den gamla läkaren har gjorts, och utgående från den träder ett förbud att använda läktaren nu i kraft.

På grund av användningsförbudet kommer fotograferandet och filmandet av fotbollsmatcherna att ordnas på ett annat sätt än hittills.

Vid konditionskartläggningen visade det sig att det finns problem i fundamentet till en av stödlinjerna för läktarens takkonstruktioner.

Enligt chefen för idrottsverksamheten Mika Lehtonen börjar man nu reda ut vad som kan göras med träläktaren.

Sandvikens fotbollsstadion med träläktare byggdes år 1936. Den gamla träläktaren är skyddad i detaljplanen.

Stadion ägs av Vasa stad, men fastigheten förvaltas och sköts av Vasaregionens Arenor.

Konditionskartläggningen av den gamla läktaren utfördes av Ramboll Finland Oy.

Träläktaren på Elisa Stadion