Invigningsevenemanget för Vasa Elektriska Arenas tävlingshall har skjutits upp till en senare tidpunkt.

06.10.2020

Invigningsevenemanget för Vasa Elektriska Arenas tävlingshall, som enligt planerna skulle hållas fredag 9.10.2020, har på grund av det rådande COVID-19-smittsjukdomsläget skjutits upp till en senare tidpunkt. Vi tackar alla anmälda samt talare och uppträdande som förberett sig för evenemanget. Vi informerar senare om den nya tidpunkten för det inhiberade invigningsevenemanget.

Vänliga hälsningar, Michael Lyyski, direktör

Vasaregionens Arenor samkommun

Ytterligare uppgifter ger vid behov: michael.lyyski@vaasanseudunarenat.fi