Korona rekommendationer 9.2.2022

10.02.2022

Regionförvaltningsverket upphäver sammankomstbegränsningarna enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar i Vasa sjukvårdsdistrikts kommuner.  På så sätt kan vi ta in publik vid olika evenemang, såsom matcher och andra tillställningar i våra utrymmen.  Beslutet om upphävning träder i kraft omedelbart.

Beslutet enligt 58 d § om hälsosäker användning av olika utrymmen för kunder och allmänheten gäller till och med 28.2.2022.

Användarna av våra utrymmen ska förbinda sig till följande hälsosäkra åtgärder:

Ovillkorlig munskyddsrekommendation i hallens inomhusutrymmen i övrigt än under idrottsprestation.

Varje kund ska sköta sin handhygien, det finns desinfektionspunkter i hallarna.

Användarna ska se till att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd.

När man nyser använder man skyddas mun och näsa med ärmen eller en näsduk.

Tränare och funktionärer vid träningsturerna har ansvar för att lagen och träningsgrupperna uppför sig hälsosäkert i våra utrymmen.