Med samarbete uppnår vi mera!

07.04.2021

Vasaregionens Arenor – Visit Vaasa – Vasa Sport  

Samarbete förutsätter vilja att tänka och agera tillsammans och ger tilltro till att vi tillsammans åstadkommer mera.  Genom att förena krafterna i tre organisationer kan vi öka produktiviteten, innovationerna och generera nytt tänkande – vilken synergi!

Det gemensamma målet är att vid sidan av idrottsverksamheten öka antalet små och stora evenemang i Vasa Elektriska Arena.  Organisationernas gemensamma arbetsinsats ökar tilltron till att Vasa kommer att vara en av Finlands bästa evenemangsstäder.  Organisationernas olika styrkor ger mervärde;  Arenornas tekniska kompetens, smidiga organisation och flera års erfarenhet av evenemang, Visit Vaasas toppkunnande i marknadsföring och otaliga kontakter runt om i Finland, Vasa Sports jättefina och omfattande restaurang- och kiosklokaler samt den kunniga personalen.

Evenemangen är viktig verksamhet för hela området  

Antalet evenemang växlar varje år, men i Arenornas alla lokaler är det totala antalet etablerade evenemang upp emot tjugo.  Evenemangen är mestadels konserter, mässor, idrottsevenemang, förbundsdagar, föreningars och stiftelsers möten och företags privattillställningar.  Evenemangen är viktiga för hela området, eftersom gästerna ökar kommersen för hotell, restauranger, kaféer och småföretagare.  Evenemangen sysselsätter också småföretagare som är med och bygger upp evenemangen.  Evenemangen i Vasaregionernas Arenor inplaceras tidsmässigt så att idrottarnas träningsverksamhet störs så lite som möjligt.  Vi uppmanar också föreningarna i vårt område att ordna idrottstävlingar.  Då coronasituationen lättar kommer vi att ordna besök i Arenornas lokaler.  För närvarande kan du bekanta dig med Arenornas lokaler på våra nya webbsidor.

Planerar du ett evenemang eller en idrottstävling? Ta kontakt, vi hjälper: sales@vaasanseudunareenat.fi

Vasa Elektriska Arenas nya webbsidor finns på adressen:

https://www.vaasa.fi/koe-ja-nae/kokoukset-ja-ryhmat/vaasan-sahko-areena/