Nya Corona rekommendationer i Österbotten 10.1.-23.1.2022

07.01.2022

Vid sitt sammanträde på fredagen framförde Österbottens coronasamordningsgrupp en vädjan till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland om att verket med stöd av paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar ska besluta stänga utrymmen.

 

Vuxna, dvs. alla personer som är födda före år 2003,  rekommenderas minimera sina sociala kontakter till alla andra än den egna familjen under de följande två veckorna, dvs. 10–23.1.2022.

 

Vuxna, dvs. alla personer som är födda före år 2003, rekommenderas pausa fritidsaktiviteter som idkas i grupp under de följande två veckorna, dvs. 10–23.1.2022. osterbottensvalfard.fi