Samkommunen Vasaregionens arenor söker en samarbetspartner till Botniahallen

19.10.2022

I och med en försäljning av namnet och samarbetsavtalet så har Arenorna bättre möjlighet att stötta de föreningar som idrottar I Botniahallen.

Samkommunens director Michael Lyyski ansvarar för samarbetsavtalet.

Botniahallen är till sin yta Finlands största friidrotts-, boll- och aktivitetshall.

Vid sidan om träning är hallens utrymmen lämpliga för olika matcher och friidrottstävlingar. Botniahallen togs I bruk 1997.

Botniahallen är Finlands största allaktivitetshall, som betjänar flera tusen idrottare varje år.

Botniahallens mångsidiga utrymmen erbjuder träningsmöjligheter för lag- och individuella idrotter som fotboll, innebandy, boboll och amerikansk fotboll samt friidrott. Inte att förglömma alla de många olika träningsformer som finns tillgängliga för kommunens invånare.