Tillfälliga begränsningar i Vasaregionens Arenors utrymmen under tiden 21.1.-3.2.2022

19.01.2022

Genom beslut som Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har fattat idag stängs idrotts-, hobby, nöjes- och rekreationsutrymmen i kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Tillfälliga begränsningar i Vasaregionens Arenors utrymmen under tiden 21.1.2022 – 3.2.2022.  

För engångsbesökare och motionärer stängs utrymmena helt i våra verksamhetsställen, med undantag av konditionssalen i Botniahallens nedre våning som fortfarande används normalt som gym.

Alla turer för gruppmotion och -träning för vuxna fritidsmotionärer inhiberas.

Begränsningen gäller inte ledd fritidsverksamhet för barn och ungdomar som är födda år 2003 eller som är yngre.

Begränsningarna gäller inte dem som utövar idrott professionellt, vilka definieras enligt följande:

  • lag som i sin gren spelar i de två högsta nationella serierna.
  • idrottare i individuella grenar med idrottsakademistatus (definitionen av person som utövar idrott professionellt görs av Vasaregionens idrottsakademi, ytterligare upplysningar ges av verksamhetsledare Jens Wallin).

Begränsningarna gäller för lagens del inte utomhusutrymmen, såsom Elisa Stadion.

Begränsningarna är i kraft 21.1 – 3.2.2022.

Kontakta:

Botniahallen: botniainfo@vaasanseudunareenat.fi

Vasa Elektriska Arena och Elisa Stadion: info@vaasanseudunareenat.fi

Läs här:

Meddelande 19.1.2022

Avi meddelande