Vasa Elektriska Arena 9.4.2020

15.04.2020

Den grundliga reparationen och utvidgningen av Vasa Elektriska Arena går framåt med att riva den gamla tävlingshallens tak.