Bokning av utrymmen

Prislista Arena 2019

Engångsavgift för allmänna turer

Barn 4–17 år och pensionärer: 3,00 €

Vuxna vardagar till kl. 16.00: 4,00 €

Vuxna vardagar efter kl. 16.00 under veckoslut/vardagshelger: 6,00 €

Seriekort

Barn 4–17 år och pensionärer: 40,00 €

Vuxna: 70,00 €

För 18 gånger

Vad vi pratar om