Bokning av utrymmen

Prislista

Engångsavgift för allmänna turer

Barn 4–17 år och pensionärer: 3,20 €

Vuxna vardagar till kl. 16.00: 4,20 €

Vuxna vardagar efter kl. 16.00 under veckoslut/vardagshelger: 6,40 €

Seriekort

Barn 4–17 år och pensionärer: 42,00 €

Vuxna: 73,50 €

För 18 gånger (giltigt 1 år från inköpsdatum)

Vad vi pratar om