Besöksadresser:

Botniahallen, Prostövägen 2, 65610 Korsholm

Vasa Elektriska Arena, Parallellvägen 1, 65350 Vasa

Elisa Stadion, Strandvägen 6, 65100 Vasa

FO-nummer: 1025565-6

Faktureringsadress:

Vasaregionens Arenor Samkommun

PB 518, 65101 Vasa

Mottagning av nätfakturering:

Nätfaktureringsadress: 003710255656

Operatör: CGI

Kod: 003703575029

 

Betalningssätt

Smartum pay, e-Passi, Tyky, Virike, Ticket duo, Edenred