Mötestjänster

Om man har något viktigt att säga lönar det sig att berätta åt många på en gång

När man skall säga något eller lära ut någonting åt hundra- eller rentav tusentals personer är det ofta kostnadseffektivare att bjuda in alla åhörare på en gång istället för att ordna flera mindre skolningstillfällen.

En lyckad konferens förutsätter mycket av evenemangsplatsen – synlighet, ljudåtergivning och övrig presentationsteknik måste vara av toppklass. Vi ordnar vid behov presentationsteknik för evenemangen om kunden så önskar, med tekniskt stöd för utrustningen, samt tyky-aktivitetermed motion som tema.

Ta kontakt och fråga mera:

sales@vasaregionensarenor.fi

eller

Direktör, Michael Lyyski tlf. 050 091 9949

vasa elektriska arena

Festevenemang 2015, Vasa elektriska arena

botniahallen

Privattillställning 2015, Botniahallen