PERSONAL

Michael Lyyski

 • Direktör
 • 0500 919949

Päivi Tuominen

 • Ekonomichef
 • Puh. 0201 201 72

Tommi Pullola

 • Hallchef
 • 0201 201 881

Pia Reini

 • Försäljnings- och marknadsföringschef
 • 0201 201 737

Minna Huhta

 • Chef för motionstjänster
 • 0201 201 721

 • Arbetsledare och evenemangansvarig
 • 0201 201 888

Ove kvist

 • Evenemangsansvarig Vasa Elektriska Arena och Elisa Stadion
 • 0201 201 710

Jaana-Kaisa Poola

 • Ekonomisekreterare
 • 0201 201 725

Henri Scheweleff

 • Personal trainer
 • 040 152 7749

Jukka Pihlajaniemi

 • Arbetsledare/ Vasa Elektriska Arena
 • 040 1241610

E-post: förnnamn.efternamn@vasaregionensarenor.fi

Vasa Elektriska Arena 

 

Botniahallen 

 

 

Vasa Elektriska Arena                                  Botniahallen 

0201 201 863                                                   0201 201727

Petteri Lahti                                                      Mika Kokko

Ove Kvist                                                           Tommi Jylhä

Kari Nummi                                                       Fredrik Thomasfolk

Aki Puska                                                           Harry Riddar

Mika Tienvieri                                                   Jarno Kojonen

Jukka Pihlajaniemi                                            Elise Paassola

Jyri Kvist

Minna Tuominen

Tiina Pihlajaniemi-Peltomäki

Infopersonal: 

Maria Berts

Hjördis Österblad

Eira Sillanpää

Miia Enlund

Infoansvarig Vasa Elektriska Arena och Elisa Stadion: Mari Peltonen

Infoansvarig Botniahallen: Eija Lepistö

Vad vi pratar om