Vasaregionens Arenor Samkommun

 

Vasaregionens arenor är en samkommun som grundats år 1995. Samkommunen grundades och ägs av av Vasa stad och Korsholms kommun.

Samkommunens syfte är att främja och utveckla motions- och fritidsverksamhet inom samkommunens verksamhetsområde. Vasaregionens Arenor äger och förvaltar lokaliteter och markområden i anknytning till sitt verksamhetsområde, eller de aktier som ger besittningsrätten till dessa och till dess verksamhetsområde hör tjänster, uthyrnings- och konsultverksamhet, ordnandet av mässor och kongresser samt kultur- och fritidsverksamhet.

Värden

I spetsen för utvecklingen

Tillförlitlighet och kvalitet

Kundfokus

Samarbete

Fungerande kommunikation, transparens och informationsspridning

Säkerhet och ekologisk verksamhet