Ansökningen av ishallens fasta turer för säsongen 2024-25 börjar

20.03.2024

Fasta turer mellan 2.9.2024 – 30.3.2025

Sistä ansökningsdag 7.4.2024

Ansökningsblanketter