Viktig information

07.10.2020

Vasa stads social- och hälsovårdsnämnd har 5.10.2020 agerat som myndighet i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar och beslutat om följande åtgärder:

  • Alla möten och offentliga tillställningar med över 50 personer är inom Vasa stads område förbjudna enligt lagen om smittsamma sjukdomar till 25.10.2020.
  • För lagsporter och lagsportstävlingar ges en stark rekommendation om att hålla paus i verksamheten till 25.10.2020.
  • En stark rekommendation ges om att sammankomster med över 20 personer inte ordnas inomhus eller utomhus. Rekommendationen är i kraft till 25.10.2020.

 

Vasaregionens Arenor tar dessa åtgärder på allvar och vi kommer att hålla fast vid de nämnda begränsningarna vad gäller personantalet i alla våra bokningar.  Vi ber er se till att alla medlemmar i laget känner till ifrågavarande rekommendationer och anvisningar.

Lagen kan tillsvidare själva bestämma om de använder sina fasta turer eller inte under tiden 5-25.10.2020.  Om anmälning gjorts på förhand om att turer inte används, faktureras kunderna inte för turer under den här tiden.

Det maximala antalet personer i träningsgrupper (inkluderar spelare och lagets alla funktionärer) är 20 personer.

Ishallen är helt stängd för övrig allmänhet och bara HH3:s nedre dörr hålls öppen för träningsgrupper.

Vi rekommenderar att alla personer över 15 år använder ansiktsmask när de rör sig i hallens alla utrymmen (utom under träning på isen/i konditionssalen/i gymnastiksalen).

Förändringar är möjliga gällande istider och rinkar.  Vi meddelar lagen om dessa vid behov separat.

Vi informerar också vid behov mera ifall situationen och förfaringssätten förändras.