Fakturering enligt häfte upphör

18.12.2023

Viktigt meddelande:

Fakturering enligt häfte upphör

Hej, bästa kund hos Vasaregionens Arenor,

Inträdet i Botniahallen och Vasa Elektriska Arena ändras från kvittering i häfte till passerkort. Ändringen träder i kraft 1.1.2024 och efter det kommer man in endast genom utrymmesbokning (lag), betalning i kassan under infons öppettider eller användning laddade kort.

På det här sättet vill vi erbjuda bättre och smidigare möjligheter att röra sig och idrotta hos oss.

Övergång från kvittering i häfte till passerkort

De nuvarande kunderna med fakturering i häfte ska lämna in en namnlista till infon senast 20. december 2023 över dem som får passerkort. Namnlistor för passerkort som laddas mitt säsongen ska inlämnas minst en vecka innan korten tas i bruk. Korten kan efter laddningen hämtas från båda hallarnas info enligt namnlistan. Identiteten ska styrkas.

Bifogade dokument ska sändas ifyllt per e-post:

Botniahallen: botniainfo@vaasanseudunareenat.fi

Vasa Elektriska Arena: info@vaasanseudunareenat.fi

Föreningar och lag som rör sig i grupp i hallarna kan också beställa lagspecifika kort. Ansvarspersonen ansvarar för att kortet läses av vid porten och för gruppens inträde i hallen. Föreningen/företaget ska informera idrottarna och tränarna om hur kortet ska användas.

Kortspecifik pantavgift och giltighetstid

Alla kort får en pantavgift på 5 €. Pantavgiften returneras inte. Korten är i kraft 12 månader (januari – december). Ett nytt kort kan laddas om kortet försvinner eller blir skadat, då tar vi 15 € för laddning av ett nytt kort (+ pantavgift 5 €).

Fakturering

Vi fakturerar föreningar och företag normalt enligt inlämnade uppgifter och laddade kort eller enligt en annan överenskommen användningsavgift.

Gällande seriekort blir det inga andra förändringar än pantavgiften 5 €. Infons personal svarar på eventuella frågor och förfrågningar.

Vi önskar en god kommande säsong!

Kontaktuppgifter:

Botniahallen: botniainfo@vaasanseudunareenat.fi

Vasa Elektriska Arena: info@vaasanseudunareenat.fi