Gruppträning

GRUPPTRÄNING

Hösten 2021, börjar i september (6.9)


kl 18.00-19.00 Kettlebell (börjar 7.9)

Ti
kl. 10.00-11.00 Konditionsträning for seniorer
kl 17.15-18.45 Löpskola Start
kl 17.15-18.45 Löpskola Kondis
kl 17.15-18.45 Löpskola Tikis

To
kl 10.00-11.00 Konditionsträning för seniorer
kl 18.00-19.00 TRX-kurs

Engångsavgift 6,40€
Seriekort 73,50 €/18 gång.
Löpskola och TRX kurs har kursavgift

Anmälning:
minna.huhta@vasaregionensarenor.fi

Mera information:

Minna Huhta

Chef för motionstjänster

Fysioterapeut

Tel. 040 5459 229

minna.huhta@vasaregionensarenor.fi

Vad vi pratar om