Sommarläger 2022

Fotbollsläger i Botniahallen

Henri Scheweleffs sommarens fotisläger i Botniahallen är 6.6-8.6.2022. Lägret är för pojkar och flickor som är födda 2010 -2014.

I fotisskolan tränar vi fotbollsfärdigheter genom att leka och spela. I fotisskolans anda ingår också tuffa turneringar och andra tävlingar. Deltagarna indelas i lämpliga grupper enligt ålder.

Utöver Henri fungerar också andra fotbollsinstruktörer som ledare i fotisskolan.

Anmälningstiden börjar genast:
www.market.vaasa.fi

I samband med anmälan ska spelarens namn, födelseår samt eventuellt lag där barnet spelar anges. Dessutom behövs vårdnadshavarnas kontaktuppgifter och uppgift om barnets eventuella allergier eller andra viktiga saker med tanke på hans eller hennes hälsotillstånd.

Till fotisskolan ska du ta med dig eget mellanmål, boll och vattenflaska.
Lägret innehåller förutom handledningen idrottarens lunch dagligen i Botniahallens restaurang.

Antalet platser är begränsat, alltså ska du säkra din plats i fotisskolan genom att anmäla dig genast! Träningslägret är tvåspråkigt.

Program:
8.30 Samling
9.30–11.00 Träning
11.15–12.15 Lunch
12.15–13.15 Lekfulla tävlingar / annat program
Mellanmål
13.45-15.15 Träning
15.30 Dagen slutar
Anmälningsanvisningar:

Pris: 75 €. I priset ingår lägerverksamhet, lunch, utrymmen. Anmälningstiden går ut en vecka innan lägret börjar eller när lägerplatserna är slutsålda.

Ytterligare uppgifter: henri.scheweleff@vaasanseudunareenat.fi,
http://vaasanseudunareenat.fi
tel. 0401527749

Idrottsläger i Botniahallen

Heldagslägret på Botniahallen går av stapeln 13.6-17.6.2022. Idrottslägret är avsett för barn födda 2011-2014.

På det mångsidiga lägret motionerar vi i Botniahallen och näromgivningen. Barnen får prova på till ex. fresbeegolf, pingis, innebandy, friidrott, motionslekar, lekfull orienteringsbana ute och footboll. Vi kommer att vara ute så mycket som möjligt men om det regnar så är vi inne i hallen.

Lägerdagarna börjar kl. 8.30 och slutar kl. 15.30, men för att underlätta för föräldrarna tar ledarna emot barnen redan med början kl. 8.00 och tar hand om dem vid behov till kl. 16.00. Lägret passar för alla barn och förutsätter inte erfarenhet av någon gren.

I priset ingår förutom handledning en god lunch i Botniahallen varje dag. Lägret är tvåspråkigt. Anmälningstiden går ut två veckor innan lägrets början.

Anmälningsanvisningar: Pris: 125 €. I priset ingår lägerverksamhet, lunch, utrymmen. Ta med egen mellanmål.

Anmäla dig: www.market.vaasa.fi Ytterligare uppgifter: henri.scheweleff@vaasanseudunareenat.fi Henri Scheweleff tfn 0401527749,

Ta kontakt: henri.scheweleff@vaasanseudunareenat.fi

Vad vi pratar om