Ansökningar till Botniahallens (ute)konstgräsplan för våren/sommaren 2020

17.01.2020

Ansökningen är för tiden: 14.4.-31.5.2020 och 1.6.-30.9.2020

Ansökningstiden slutar 28.2.2020

Ansökningsblankett: Hakulomake

Ansökningsblanketten lämnas in till Botniahallens info: botniainfo@vasaregionensarenor.fi eller till adressen: Botniahallen, protovägen 2 65610 Korsholm