Coronavirus

12.03.2020

Bästa användare av Vasaregionens Arenor (Botniahallen, Vasa Elektriska Arena, Elisa Stadion)

Vasaregionens Arenor tar i bruk de anvisningar om coronavirus som statsmakten har utfärdat.  Det bör beaktas att situationen lever hela tiden och därmed också anvisningarna som påverkar användningen av våra lokaler.  I nuläget använder vi som huvudsaklig informationskanal webbplatsen http://www.vaasanseudunareenat.fi.

*i enlighet med regeringens uttalande har allmänna samlingar med över 500 personer inhiberats/skjutits upp.  Denna anvisning har utfärdats av statsmakten 12.3.2020 kl. 14.00 och är i kraft till slutet av maj.  

Vänliga hälsningar,

Personalen vid Vasaregionens Arenor

 

Nedan Vasa stads meddelande:

Bästa motionerande eller idrottande Vasabo eller ledande person i idrottsförening

Antalet coronainfektioner ökar i snabb takt i vårt land.  Hälsovården arbetar intensivt i nuläget med att identifiera de insjuknade och för att ordna för dem den vård de behöver.  Hälsovården planerar och genomför åtgärder, med vilka nya fall av smitta kan förhindras.  För att det sist nämnda målet ska uppnås behövs alla medborgares och organisationers stöd.

Utrikesministeriet har uppmanat medborgarna att undvika onödiga resor till coronavirusepidemiområde.  Institutet för hälsa och välfärd har inte ännu tagit ställning till allmänna sammankomster eller inrikesresande. Epidemiområdet expanderar hela tiden i snabb takt. *

I och med att sjukdomsfallen ökar under de närmaste veckorna också i Finland, ber jag dig att allvarligt överväga om du ska delta i eller skicka ditt lag/din grupp på tävlingsresor eller träningsläger.  Rent mänskligt sett är det tråkigt att förberedelserna för tävlingar går i stöpet på det här sättet, men det är frågan om en mycket större sak än en tävling eller ett läger: det gäller bekämpning av en epidemi och i synnerhet skyddande av kommuninvånare som är speciellt mottagliga för coronasmitta.

Vi rekommenderar att ni som individer, lag och organisationer avhåller er från att delta i internationell, nationell och regional tävlingsverksamhet samt idrottsläger till 30.4.2020.  

 

Vasa 12.3.2020

 

Leena Kettunen                                                                                     Heikki Kaukoranta

överläkare inom den öppna hälsovården            ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar

social- och hälsosektorn i Vasa             social- och hälsosektorn i Vasa