De exceptionella coronaåren 2020-2021

08.04.2021

Botniahallen, Vasa Elektriska Arena och Elisa Stadion har trots de exceptionella tiderna kunnat hållas öppna.  Beroende på coronan har vi ändå varit tvungna att ta till olika begränsningar och andra åtgärder för att iaktta Vasaregionens coronasamordningsgrupps rekommendationer.

Det är önskvärt att vi ska kunna hålla hallarna öppna för alla grupper.  Begränsningarna har varit strama och vi vill också tacka alla föreningar för att de varit flexibla och följt reglerna.  Tack vare att reglerna har följts har coronaepidemin inte spritts i våra utrymmen.

Vi hoppas att situationen lättar och att barn- och ungdomsgrupperna ska kunna fortsätta normalt.  Vi, liksom många andra, är bekymrade över att det i synnerhet i barn- och ungdomsgrupperna finns många barn, som har lagt av med sin hobbyverksamhet under den här exceptionella tiden.

Trots den svåra tiden har vi lyckats slutföra renoverings- och utvidgningsprojektet i Vasa Elektriska Arena.  I Arena är det nu full rulle och vi hoppas att Arena ännu kommer att synas som ett av de bästa issports- och evenemangscentren.  Elisa Stadion gjorde för sin del historia och var för första gången öppen hela säsongen tack vare engagerade huvudanvändare.  Elisa Stadion fyller nästa gång 5 år.  Botniahallens tak, som redan fyllt 20 år, behöver repareras och den planeringen är i full gång.