De fasta turerna vid Botniahallen börjar !

19.03.2019

De fasta turerna vid Botniahallen börjar veckan 23 och fortsätter ända till slutet av vecka 44. Ansökningstiden för fasta turer sluter 31.3.2019

De fasta turerna delas ut enligt vad som kommits överens vid Vasa och Korsholms idrottsverk.

Botnia sommar-höst_2019