Meddelande till kunder som har bytt till faktureringskort

14.02.2024

Meddelande till kunder som har bytt till faktureringskort

Från och med den 1 januari 2024 har vi gått över från ett häftesfaktureringssystem till fakturakort. Övergången har gått bra och vi vill tacka alla inblandade. Förändringen gör att vi kan betjäna våra kunder mer effektivt och bättre. Förändringen innebär att vi kan erbjuda en prisreduktion på 10 % för användare av fakturakort. Vi kommer att införa denna rabatt för användare av våra fakturakort från och med den 1 februari 2024. Rabatten kräver ingen åtgärd från kortinnehavaren.

Med vänlig hälsning

Vasaregionen Arenor