Förfrågningar: info@vaasanseudunareenat.fi eller tfn. 0201 201 700

Bokningar och ändringar av turer skriftligen till adressen info@vaasanseudunareenat.fi

Vasa Elektriska Arena har förutom turer för lag också skridskoåkningsturer för allmänheten med och utan klubba. Dessa turer är i bokningskalendern märkta med en lila färg. Från bokningen framgår turens beskaffenhet; vid turer med klubba är det tillåtet att spela, turerna utan klubba är ämnade för skridskoåkning. Priser för skridskoåkning för allmänheten kan hittas i prislistan på sidans övre del.

De turer som är lediga för bokning och turer för skridskoåkning för allmänheten finns i bokningskalendern.

De orangefärgade fasta turerna för lag med texten ”Eivät käytä” är också bokningsbara.