Vasa Elektriska Arena

- Budget 17 154 761 euro
- Finansiärer: samkommunens ägarkommuner Vasa, Korsholm, Vasaregionens Arenor samkommun, Hockey Team Vaasan Sport Oy. Statsbidrag 750 000 euro.
- Totalt 13 500 m2 grundlig renovering och utbyggnad, nytt utrymme cirka 5000 m2
- 5000 kundplatser
1 våningen: lag- och kontorslokaler, gym och omklädningsrum
2 våningen: huvudkorridorer med tillträde till läktarutrymmen samt loger, försäljningspunkter och -tjänster, kiosker
3 våningen: VIP- och restaurangutrymmen för 400 personer
4 våningen: tekniskt utrymme
- Arenan tas i bruk 9.10.2020
- Blir färdig under år 2020
Beställare: Vasaregionens Arenor samkommun
Byggherreskap och övervakning: Sweco PM Oy
Huvud- och arkitektplanering: Ingenjörsbyrå Kronqvist Ab/Laaja Arkitekter Ab
Konstruktionsplanerare: Ramboll Finland Ab
Elplanering: Sweco talotekniikka Oy (f.d. Avecon Ab)
VVSAK-planering: Sweco talotekniikka Oy (f.d. Avecon Ab)
Huvudentreprenör: Arkta Kultti Oy

Fasaden på utvidgningsdelen har byggts metodiskt under hela hösten och vintern.

Aktuellt