Coronauppdatering 10.12.2020

10.12.2020

Bästa användare av våra utrymmen .
Österbottens coronasamordningsgrupp konstaterade att vi nu befinner oss i accelerationsfasen (inbromsningsfas )
och gick ut med rekommendationen att högst 10 personer ska delta i privata tillställningar.
Föreningarna har nu ett stort ansvar att organisera sina aktiviteter.
Vänligen läs de omfattande instruktionerna under följande länk, som sammanställts av de olika myndigheterna i samråd med föreningsaktörerna.